Planinstvo ima v Šaleški dolini bogato preteklost, ki je današnjemu planinskemu rodu lahko v ponos in spodbudo. Leta 1893 je bilo ustanovljeno Slovensko planinsko društvo (SPD). Istega leta sta bili ustanovljeni še dve podružnici: Kamniška v Kamniku in Savinjska v Mozirju. Slednja je pokrivala območje  Zgornje in Spodnje Savinjska doline, Šaleške in Mislinjske doline ter vse do Obsotelja. Ustanovil jo je gornjegrajski nadučitelj in načelnik Savinjske podružnice Fran Kocbek, velik rodoljub in pobudnik za ustanovitev še drugih podružnic SPD na precejšnjem območju Štajerske in Koroške. Na njegovo pobudo je bila v Šoštanju ustanovljena Šaleška podružnica SPD, ki je kasneje upravljala svojo planinsko kočo na Smrekovcu, ki je bila kasneje predana planincem Črne na Koroškem. 

Po drugi svetovni vojni se je leta 1948 ustanovila Planinska zveza Slovenije (PZS) in začela so se ustanavljati planinska društva (PD), med njimi že leta 1949 tudi PD Velenje, ki je leta 2019 slavilo 70. obletnico delovanja. 

Leta 1979 je bil izdan ličen zbornik 30 let PD Velenje, v katerega je takratni urednik Peter Ficko zapisal: "Trideset let je dovolj dolgo razdobje, da se ozremo na prehojeno pot in osvetlimo pomembne mejnike v našem razvoju..." In od tedaj naprej vsako desetletje izide zbornik - leta 1989, 1999, 2009 in tudi 2019 - iz katerega je povzeta ta vsebina, ki jo je zapisal gospod Jože Melanšek. Vse zapisano so dejstva, ki ostanejo in so sedanjim in bodočim rodovom v dokaz, da so tod živeli delavni velenjski ljubitelji planin in gora. Dokaz, da sedanja planinska organizacija, čeprav manj številčna kot nekoč, opravlja svoje osnovno poslanstvo: vzgaja in izobražuje najmlajše, kako je treba ljubiti domovino in planinski svet, kako ohranjati naravo za naše zanamce. V tej hitrorastoči družbi je posebna skrb ozaveščati vse generacije, kaj pomenita višja naravovarstvena kultura in trajnostni razvoj.

Vir: zbornik 70 let PD Velenje 1949 - 2019