Odsek za varstvo gorske narave pri planincih in ostalih ljubiteljih narave skrbi za spoznavanje narave, razumevanje okoljskih problemov in delovanje v prid njihovemu reševanju 

Namen in program dela odseka je: 

  • skrb za ohranjanje in varstvo gorske narave, 
  • spremljanje problematike varstva narave na območju PD Velenje, 
  • osveščanje in izobraževanje o varstvu narave, 
  • sodelovanje na akcijah PD, ki so povezane z varstvom narave, 
  • skrbeti za usklajenost programskih nalog z načeli varstva narave in stališči PD in PZS, 
  • pridobivanje novih članov, 
  • sodelovanje in povezovanje s sorodnimi društvi, 
  • približati lepote narave ljudem v tolikšni meri, da se bo vsak po svojih močeh trudil za ohranjanje narave in okolja v katerem živi. 

Poskrbimo, da bodo naši otroci in vnuki dobili vsaj delček tega, v čemer lahko mi danes uživamo.

vgn_logo   
Komisija za varstvo gorske narave

rozce
Foto: Klavdija Š.