Šaleška planinska pot

Planinsko društvo Velenje je ob svoji 25-letnici delovanja 10. oktobra 1974 v Šaleku svečano odprlo ŠALEŠKO PLANINSKO POT – ŠPP. Ta poteka po obronkih Šaleške doline. Dolga je približno 84 km, za kar je potrebno okoli 30 ur hoje. Na poti je 21 kontrolnih točk. Te so v planinskih postojankah, gostiščih, pri kmetijah, zadnja pa je v prostorih Muzeja na Velenjskem gradu. 

Pot je označena s Knafelčevo markacijo, črko Š ter s kovinskimi in lesenimi smernimi tablami. Da bolje spoznamo kraje in zgodovino le teh, lahko pogledamo v vodnik ŠALEŠKA PLANINSKA POT, ki je delo gospe Danice Ževart iz leta 1975. Prvotna trasa je zaradi raznih okoliščin doživela nekaj sprememb. Za vzdrževanje poti skrbi markacijski odsek Planinskega društva Velenje. 

DNEVNIK in VODNIK po ŠPP lahko kupite v pisarni PD Velenje

V Dnevniku je razpredelnica za odtis žigov, seznam kontrolnih točk z naslovi in skica ŠPP s časovnimi razdaljami med posameznimi točkami. Izpolnjene in žigosane kartončke dostavite v pisarno društva, kjer boste prejeli SPOMINSKO ZNAČKO ŠPP za prehojeno pot. ŠPP je uvrščena v kategorijo lahkih poti, po njej pa hodite na lastno odgovornost.

Dolič, Završe, Tisnik, Huda luknja, Pilanca, Špehovka (20)
Foto: Klavdija Š.