Prednosti in ugodnosti za člane

Članstvo v Planinskem društvu prinaša številne prednosti in ugodnosti, kot so:

  • 50 % popust za prenočevanje v kočah PD, ki so člani PZS, razen v sobah z 1 do 4 ležišči v planinskih kočah I. kategorije (30 %), ter različni popusti za koče v tujini,
  • različne vrste zavarovanja doma in v tujini,
  • popusti pri nakupu publikacij, opreme in še mnogo več …

Več informacij o vrstah članstva, zavarovanjih in ugodnostih, ki jih članstvo prinaša, si lahko preberete na spletni strani Planinske zveze Slovenije.

Pristopno izjavo in članarino PD Velenje lahko plačate:

  • v društveni pisarni v Velenju na Šaleški cesti 2 d, vsak ponedeljek od 17. - 19. ure in četrtek od 9. - 11. ure.

Članarina za leto 2024

Vsi novi, ki želite postati član PD Velenje, lahko članarino poravnate na sedežu društva v času uradnih ur. Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. januarja naslednje leto. Za neprekinjeno zavarovanje morajo člani poravnati članarino do 31. januarja naslednjega leta.

Članarina 

Kategorija članstva

Priporočena članarina [€]

A

Polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti

68,00

A/d in A/i     družinski popust 61.80

B

Polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

32,00

B/d in B/i    družinski popust
25,80

B1

Polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

24,00

S+Š

Srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti

21.00

S+Š/d in S+Š/i    družinski popust 17,00

P+O

Predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

9,00

P+O/d in P+O/i     družinski popust 7,20

IN

Oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 

9,00

IN/d    družinski popust 7,20
 D Pridruženi člani (člani drugih društev, podporniki našega društva) 10,00


Povzetek 

  • Spremembe višine članarin. 
  • Prilagoditev članskega zavarovanja (A članarina ima zaradi izrazito slabega škodnega rezultata v preteklih letih zavarovalno vsoto za smrt od leta 2020 10.000 € in 30.000 € za invalidnost. B, S+Š in P+O člani imajo združeno skupno zavarovalno vsoto 6.000 € za reševanje v tujih gorah in zdravstveno asistenco. S tem, so tudi ostale kategorije postale veliko ustreznejše za člane, ki obiskujejo evropska gorstva). 
  • Prispevek 1 € za Sklad planinskih koč (razen P+O in IN članarine). 
  • V primeru članstva v več društvih PZS, ni več potrebno poravnati dveh članarin v celoti. 
  • Člansko zavarovanje bo v letu 2024 sklenjeno pri Generali zavarovalnici. Zavarovalne asistenčne storitve v tujini se še naprej izvajajo preko asistenčnega centra na telefonski številki +386 5 66 28 500.

Članarina v več društvih oz. dvojna članarina - kategorija D

V kolikor je posameznik član v dveh ali več društvih, je v drugem društvu možno poravnati samo delež društvene članarine oz. članarine v višini, kot jo določi društvo. Član podpiše pristopno izjavo, društvo ga vpiše v Navezo (kategorija članstva D). Ta kategorija članarine je možna izključno v primeru predhodnega vpisa članarine za tekoče leto pri matičnem društvu. Izbira te kategorije članstva je možna samo direktno pri drugem društvu, ne pa tudi preko prodajnih mest PZS (spletna stran, pisarna PZS, Petrol). Ta članarina ne vključuje deleža za PZS, član za drugo društvo ne prejme izkaznice in znamkice. Vse ugodnosti iz članstva PZS uveljavlja s svojo primarno članarino.