Načelnik mladinskega odseka: Samo Frankovič

Delu z mladino planinsko društvo posveča posebno skrb vse od ustanovitve dalje. Prvi mladinski odsek je bil ustanovljen leta 1963. Kot samostojni organ društva pa je zaživel leta 1971. Med mladimi je najbolj razširjena izletniška dejavnost. Občasno potekajo planinske šole za osnovnošolce. V zadnjih letih pa planinsko šolo izvajajo v sklopu planinskih taborov. Oživitev nekoč že utečenih dejavnosti, nove ideje in sveži prijemi širijo krog mladih ljubiteljev gora. Lepi čeveljc združuje učence, starše in mentorje. Nove oblike družabnosti v starostno različnih izmenah osnovnošolskih taborov navdušujejo, tudi srednješolce in študente, ki družno odkrivajo gorovja Balkana.

Tabor Pohorje 23 (36)    Tabor Pohorje 23 (54)

Mladi planinci na orientacijskem pohodu in na plezanju, planinski tabor Pohorje, avgust 2023 (foto: Klavdija Š.)