Načelnik vodniškega odseka: Husein Djuherič - Miha

Aktivni vodniki


Ime in priimek Kategorija vodenja GSM e-pošta
1 Husein Djuherič SD2 (A, B, D), GS 040465224 husein.djuheric@amis.net 
2 Klavdija Šeruga SD1, VGN  041732848 klavdik@gmail.com
3 Dejan Miklavžina  SD1 (A, D) 041862109 dejan.miklavzina@gmail.com
4 Miran Jančič SD2 (A, B, D), G 031602417 miran.mury@gmail.com
5 Marjan Karlovčec SD2 (A, B, D), G 041663601   marjan.karlovcec@siol.net
6 Mijo Kovačevič SD2 (A, B, D), C, E, IPV 041371589 gornistvo@gmail.com
7 Viktor Kralj     SD1 (A, B) 041776080 viktor.kralj57@gmail.com
8 Samo Frankovič     SD2 (A, B, D) 031483363 samo.frankovic@guest.arnes.si
9 Uroš Kuzman SD2 (A, B,D) 041887578 uros.kuzman@gmail.com
10 Franc Maršnjak     SD2 (A, B, D), GS 031586382 franc@marsnjak.com
11 Petra Mušič SD2 (A, B, D) 051384788 petra.music74@gmail.com
12 Mojca Novak     SD2 (A, B, D) 031343493 mojcnovak@gmail.com
13 Tomaž Kralj SD2 (A, B, D) 041978595 tomaz.kralj65@gmail.com
14 Janko Rotovnik SD1 (A) 041978203 janc.rotovnik@gmail.com
15 Tomi Praprotnik SD2 (A, B, D) 031550032 tomi.praprotnik@gmail.com
16 Anica Pugelj     SD1 (A, D), MPV, VGN 031488456 anicapugelj@gmail.com
17 Marjan Skaza SD1 (A) 040128081 mm.skaza@gmail.com
18 Janja Stopar SD1 (A, D) 031845967 janja.stopar@gmail.com
19 Darka Zupanc SD1 (A), VGN 040504526 darka.zupanc@gmail.com
20 Silva Zupanc SD2 (A, B, D), VGN 041200977 silva.zupanc@gmail.com
21 Magda Žist SD1 (A), MPV, VGN 031630503 magda.zist@gmail.com
22 Tone Žižmond SD2 (A, B, D), GS 041458729 azizmond@siol.net
23 Peter Zupanc SD1 (A) 031392578 peterzupanc51@gmail.com
24 Silvo Pec SD1 (TK) 068628355
pec.silvo@gmail.com
25. Davor Srebot SD1 (TK) 040371381 davorsrebot4@gmail.com
26. Simon Zečiri SD1 (TK) 041617291 simon.zeciri@gmail.com

Kategorije:
A: Lahke kopne ture, B: Zahtevne kopne ture, C: Zelo zahtevne kopne ture, D: Lahke snežne ture, E: Zahtevne snežne ture, F: Zimski plezalni vzponi, G: Lahki turni smuki, H: Zahtevni turni smuki, I: Lahke ledeniške ture, J: Ledeniški plezalni vzponi, K: Ledeniški turni smuki
SD1 (strokovni delavec 1; športno treniranje - planinstvo-alpinizem, modul Planinski vodnik 1) (predhodno kategorija A in delni D)
SD2 (strokovni delavec 2; športno treniranje - planinstvo-alpinizem, modul Planinski vodnik 2) (predhodno kategorija A, B in D)
TKV1 (turnokolesarski vodnik 1, športno treniranje - planinstvo-alpinizem - 1. stopnja) 
TKV2 (turnokolesarski vodnik 2, športno treniranje - planinstvo-alpinizem - 2. stopnja)
GS: gorski stražar
VGN: varuh gorske narave
Vir: Vodniška komisija PZS https://vk.pzs.si/